Arnia Monitoring

Apiary temperature monitoring

Apiary Temperature (Jan 21)
Apiary Temperature (Jan 21)
Apiary Temperature (Feb 21)
Apiary Temperature (Feb 21)
Apiary Temperature (Mar 21)
Apiary Temperature (Mar 21)
Apiary Temperature (Apr 21)
Apiary Temperature (Apr 21)

Rain fall monitoring

Rainfall (Jan 21)
Rainfall (Jan 21)
Rainfall (Feb 21)
Rainfall (Feb 21)
Rainfall (Mar 21)
Rainfall (Mar 21)
Rainfall (Apr 21)
Rainfall (Apr 21)

Hive overview

Overview - Feb 2021
Overview – Feb 2021
Overview - Mar 2021
Overview – Mar 2021
Overview - Apr 2021
Overview – Apr 2021

Humidity monitoring

Hive 1

Hive 1 - Humidity (Jan 21)
Hive 1 – Humidity (Jan 21)
Hive 1 - Humidity (Feb 21)
Hive 1 – Humidity (Feb 21)
Hive 1 - Humidity (Mar 21)
Hive 1 – Humidity (Mar 21)
Hive 1 - Humidity (Apr 21)
Hive 1 – Humidity (Apr 21)

Hive 2

Hive 2 - Humidity (Jan 21)
Hive 2 – Humidity (Jan 21)
Hive 2 - Humidity (Feb 21)
Hive 2 – Humidity (Feb 21)
Hive 2 - Humidity (Mar 21)
Hive 2 – Humidity (Mar 21)
Hive 2 - Humidity (Apr 21)
Hive 2 – Humidity (Apr 21)

Temperature monitoring

Hive 1

Hive 1 - Temperature (Jan 21)
Hive 1 – Temperature (Jan 21)
Hive 1 - Temperature (Feb 21)
Hive 1 – Temperature (Feb 21)
Hive 1 - Temperature (Mar 21)
Hive 1 – Temperature (Mar 21)
Hive 1 - Temperature (Apr 21)
Hive 1 – Temperature (Apr 21)

Hive 2

Hive 2 - Temperature (Jan 21)
Hive 2 – Temperature (Jan 21)
Hive 2 - Temperature (Feb 21)
Hive 2 – Temperature (Feb 21)
Hive 2 - Temperature (Mar 21)
Hive 2 – Temperature (Mar 21)
Hive 2 - Temperature (Apr 21)
Hive 2 – Temperature (Apr 21)

Weight monitoring

Hive 1

Hive 1 - Weight (Jan 21)
Hive 1 – Weight (Jan 21)
Hive 1 - Weight (Feb 21)
Hive 1 – Weight (Feb 21)
Hive 1 - Weight (Mar 21)
Hive 1 – Weight (Mar 21)
Hive 1 - Weight (Apr 21)
Hive 1 – Weight (Apr 21)

Hive 2

Hive 2 - Weight (Jan 21)
Hive 2 – Weight (Jan 21)
Hive 2 - Weight (Feb 21)
Hive 2 – Weight (Feb 21)
Hive 2 - Weight (Mar 21)
Hive 2 – Weight (Mar 21)
Hive 2 - Weight (Apr 21)
Hive 2 – Weight (Apr 21)